Česká studentská unie (ČeSU) je národní studentská unie, která hájí zájmy studentů vysokých škol, členů České studentské unie. Členy ČeSU se mohou stát studenti různých vysokých škol, od ekonomických a technických po lékařské, právní, zemědělské a další.

 

Cíle ČeSU pro období 2014 – 2018

- hájit zájmy studentů vysokých škol při projednávání podmínek studia na školách
- napomáhat zvyšování kvality školství v České republice
- podporovat odbornou praxi studentů při studiu
- zlepšovat jazykové znalosti studentů vysokých škol
- podporovat vědu a výzkum na školách a pracovníky, kteří se této činnosti věnují
- zlepšovat společenské vnímání školského prostředí ve společnosti
 

Předseda ČeSU hájí zájmy studentů tím, že:

- jedná s rektory a předsedou České konference rektorů
- jedná s Ministerstvem školství
- komunikuje s Radou vysokých škol
- komunikuje s médii o tématech vztahujících se ke školství a další problematice týkající se studentů
- získává a předává informace členům ČeSU