Záštita ČeSU byla poskytnuta těmto projektům

(pravidla poskytování záštity České studentské unie - viz níže na této stránce)

 

Soutěž Global management challenge - www.vsfs.cz/gmccz

Global Management Challenge je největší soutěží na světě v oblasti simulace strategie řízení společnosti. Modelové obchodní společnosti v podobě studentských týmů soutěží na virtuálních trzích EU, NAFTA a internetu s cílem dosáhnout nejvyšší ceny za akcii a nejlepšího tržního postavení na základě dosaženého zisku. Počítačový program simuluje vnitrofiremní procesy a jejich rozvoj na základě rozhodnutí soutěžních týmů v oblasti marketingu, prodeje, financí, včetně úvěrové a investiční činnosti, logistických procesů a personálního řízení. Soutěží se v 3-5 členných týmech, které mohou být studentské, zaměstnanecké či kombinované.

 

Časopis EkonTech.cz - časopis pro studenty techniky a ekonomie www.EkonTech.cz

Časopis EkonTech.cz - časopis pro studenty techniky a ekonomie. Jediný celorepublikový studentský = studenty vydávaný časopis na technických a ekonomických fakultách s kvalitním a profesionálním obsahem, který vychází v auditovaném nákladu 21 000 kusů 6x ročně (říjen, listopad, prosinec, únor, březen, duben).

 

 

Záštita České studentské unie (ČeSU) a pravidla jejího poskytování

Česká studentská unie (ČeSU) poskytuje záštitu odborným akcím a činnostem, které souvisejí se studentským prostředím, školstvím a vzděláváním. Záštitou ČeSU se rozumí morální podpora akce, činnosti anebo projektu. Patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky zúčastněným stranám.

Podmínky pro udělení záštity jsou následující:
1. Žadatel žádá o záštitu vždy písemně emailem na predseda[@]cesu.cz, na který poskytne i podrobnější informace o akci/aktivitě.
2. Poskytnutí záštity není nárokové. O poskytnutí záštity rozhoduje předseda ČeSU.
3. Uvedení záštity na všech s akcích souvisejících materiálech, jako jsou letáky, plakáty, pozvánky apod.
4. Prezentace této záštity jak při samotné akci, tak případně v médiích.
5. Uvedení loga ČeSU na propagačních materiálech v odpovídající velikosti, kvalitě a na odpovídajícím místě.
6. Osvobození od placení konferenčních či registračních poplatků pro zástupce delegovaného ČeSU.
7. Poskytnutí zprávy z akce, aby mohla být zveřejněna na webu ČeSU.
8. Umožnění bezplatné prezentace ČeSU nebo jí pořádaných akcí v místě konání akce včetně možnosti stánku nebo jiné využití výstavního prostoru (dle typu aktivity)